Loddsalg

Mekke kveld med ungdommen

Hull til eksosen

Mekking

Foto: Oddvar O.

20 års festen.

Foto: Harald R.

Dugnad på taket

Foto: Oddvar

Dugnad på kjøkkenet

Dugnad Onsdag 09.09

Foto: Raymond

Dugnad Lørdag 14.03

Foto: Raymond/Oddvar

Fest m/ Little Big Sam`s

Foto: Oddvar

Mekking.

Foto: Oddvar

Her lager vi vaskeplass.

Foto: Trond W.

Her kommer skiltet på plass.

Foto:Trond W.