Første Mai 09

Foto: Oddvar ( mønstring Husnes )

Foto: Lillian ( trengereid-voss )

Foto: Raymond ( blomstringstur )

Tredje Mai 09

Foto: Raymond