Velkommen

Om nettstedet

Velkommen til Kvinnherad Motorsykkelklubb sitt nettsted. Dersom du er medlem av klubben, og har fått e-post addressen din registrert i medlemslisten, kan du registrere deg på nettstedet, skrive i gjesteboken og laste ned møtereferater. Ønsker du å bli medlem av klubben, kan du få informasjon under Bli Medlem.

Om klubben

Kvinnherad Motorsykkelklubb ble opprettet for 29 år siden. Den har et klubbhus bygget i perioden mellom 1994 og 1997. Klubben har mer enn 97 medlemmer.

Nyheter

Lars Arne Seim (Kasserer)15.11.2018

Legger ved info om endringer i NMCU medlemskap

""Kjære NMCU-klubb NMCU avholdt sitt årsmøte den 15. september 2018 på Fagernes i Valdres Sentralstyret hadde meldt inn en rekke forslag til endringer og justeringer av vedtektene, og disse ble gjenstand for gode og konstruktive diskusjoner. Et av endringsforslagene handlet om klubbenes tilknytning til NMCU, og skillet mellom individuelle medlemmer og klubb-medlemmer. Årsmøtet vedtok å oppheve dette skillet, slik at alle heretter får status som enkeltmedlemmer, og betaler den samme kontingenten (som for øvrig blir stående uforandret på 450 kr pr år). Årsmøtet vedtok videre at ”klubb-rabatten” på 50 kroner som tidligere tilfalt medlemmet (ved at han eller hun kun betalte 400 kr pr år) heretter skal tilfalle klubben Det er flere årsaker til at sentralstyret og sekretariatet ønsket denne endringen. Noen klubber har hatt veldig god orden på dette, og sørget for at alle kontingentinnbetalinger har kommet fram i rett tid. For andre klubber har ordningen påført sekretariatet til dels mye ekstraarbeid i form av purringer og manuell oppfølging. Den viktigste årsaken er likevel knyttet til vårt nye medlemsregister. Her finnes en ”Min side”-funksjon der medlemmet kan administrere alle deler av sitt medlemskap, inkludert betalingen av kontingent, som kan skje med kort, Vipps eller giro som før. Medlemskapet, som før fulgte kalenderåret, er nå gjort til en rullerende 12-måneders sak. Når utløpsdatoen nærmer seg vil det enkelte medlemmet få et SMS-varsel, og kan deretter gå inn på ”Min side” og ordne opp i sitt mellomværende direkte. Dette innebærer en betydelig lettelse i sekretariatets arbeid, og ville selvsagt vært vanskelig å gjennomføre dersom klubbene skulle hatt ansvaret for kontingentinnbetalingen. Med den nye ordningen vil klubbens konto bli godskrevet med 50 kroner etter at medlemmet har betalt sin kontingent. Og jo flere NMCU-medlemmer klubben har, jo større blir overføringen. For å oppnå eller beholde status som ”NMCU-klubb” må klubben ha minst 5 medlemmer som også er medlem av NMCU. Dette framgår også av de nye vedtektene som ble vedtatt på Fagernes. Sentralstyret og sekretariatet håper at denne endringen vil bli godt mottatt. Den letter sekretariatets arbeid, den gir klubbene et incitament til å verve nye medlemmer, og den sikrer at de klubbene som ønsker det fortsatt har en tilhørighet til NMCU!""

Kristian (Nettstedsadministrator) 09.05.2018

Kjeldekoden til nettstaden har nettop blitt oppdatert. Denne oppdateringa tetter ein del sikkerhetshol, forbedrer linknavigering og fikser ein del småfeil som har eksistert i opp til flere år. Uforutsette problem kan rapporterast til kristian.knarvik@knett.no. Eg har testa dei fleste funksjonane etter oppdateringa, bortsett fra registrering. Det har og blitt laga fleire feilmeldinger.

Til dei som sender inn oppgitte meldingar om at dei har fått ei feilmelding; feilmeldingar er til for å lesast. Dei seier kva som gjekk gale, og i nokre tilfeller kva som må gjerast for å fikse problemet. Det hadde også vært flott om dei som får ei feilmelding når dei registrerer seg faktisk leser teksten som forklarer alt som må til for at registreringa skal bli akseptert, i tillegg til å lese feilmeldinga.

Redigert:

To nye funksjoner har blitt lagt til i dag (10.05.2018). Alle styremedlemmer kan legge til møtereferater og endre oversikten over styret.

Rune Saghaug (Styremedlem) 14.03.2018

Hei.
Skal sette opp ei dugnadsliste til oppussing av dametoaletten. 
Trenger folk til riving tirsdag og onsdag, og litt trekking av elektrisk torsdag og plating av tak fredagen.
visst du har mulighet ta kontakt med meg på 90693176.

Lars Arne Seim (Kasserer)05.02.2018

Retting på faktura, NMCU medlemsavgift er 400, ikkje 300 som på faktura. Blingsa på den! 

Husk og merk innbetaling med NMCU etterbetaling 100kr

Lars Arne Seim (Kasserer)03.02.2018

Dei som ikkje har fått faktura frå Kvinnherad Motorsykkelklubb, kan sende meg ein mail eller melding. så ordner eg det så raskt som mogleg :)

 

God helg!

Nyhetsarkiv